Fundusze EU

 

 

"MADA" J.Tomalik, M.Obuchowicz Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę "MADA" J.Tomalik, M.Obuchowicz Spółka Jawna”.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w Spółce MADA.

Inwestycja objęta projektem polega na zakupie i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,93 kWp na działkach znajdujących się w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43A na działkach w obrębie 87 o numerach: 84/4, 84/5 i 87/14.

 

Wartość projektu: 286 055,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 198 475,00 zł